Diensten

Het inrichten en aansluiten op een duurzaam digitaal depot (E-depot) vraagt veel kennis en ervaring. Veel hangt samen hoe de klant het E-depot wil gebruiken binnen het informatie landschap. DiVault heeft een uitgebreid portfolio van diensten ontwikkeld op en rond het E-depot om klanten te ondersteunen bij het inrichten en beheren van het E-depot, het aansluiten op de bestaande softwareomgevingen en om informatie van gedigitaliseerde stukken als te vervangen software omgevingen op te nemen in het E-depot.

Daarnaast houdt DiVault zich continu bezig met ontwikkelingen rond het E-depot zoals MDTO, Common Ground, WOO, DSO, AVG, etc. Hiervoor wordt actief geparticipeerd in de diverse werkgroepen vanuit VNG Realisatie, Netwerk Digitaal Erfgoed en het Nationaal Archief.

Maak nu een afspraak

U kunt kosteloos een informatie- en adviesgesprek met één van onze consultants aanvragen. In dit vrijblijvende gesprek kunnen wij, specifiek voor uw omgeving, duidelijk maken wat de beste aanpak is en wat de beste mogelijkheden zijn om aan te sluiten op een digitaal duurzaam depot.

Data migratie

Een E-depot of pre-depot heeft geen waarde zonder content. Veel van die duurzaam te bewaren content zit in vak- of zaak/DMS applicaties elk met hun eigen metadata model.

Binnen DiVault beschikken wij over een dedicated data engineering team die klanten (gemeenten, waterschappen en archieven) helpen om data uit, zowel oude als actieve applicaties, te organiseren, op te schonen, exporteren, migreren naar een duurzaam formaat (TMLO/MDTO) en uiteindelijk op te nemen in het e-depot.

Dat doen wij in samenwerking met de (bron) systeem leverancier maar indien nodig alleen samen met de opdrachtgever.

Het betreft hier zowel eenmalige acties voor de opname van data uit, oude of uit te faseren, applicaties als continu of periodieke opname via een koppelvlak direct of via een Enterprise Service Bus.

Aangezien bij het begin van het proces een uitvoerige analyse van de gehele database wordt gedaan, waarna de data eerst wordt opgeschoond en verrijkt, zorgt dit voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de te bewaren informatie.

Wij hebben inmiddels ervaring met de volgende applicaties: Corsa, Verseon, Join, Djuma, Mozard, Powerbrowser, Squit, Parleaus, Lotus Notes, Notubiz, GemeenteOplossingen, CompanyWebcast, RX Enterprise, Zaaksysteem.nl, Centric Leefomgeving, E-suite, iBabs.

Ingest service

Het (handmatig) opnemen van informatie behoeft inhoudelijke (technische) vaardigheden. Deze informatie moet immers aan specifieke voorwaarden (TMLO/MDTO) voldoen voordat deze goed door de ingest controles komt om daadwerkelijk in het (pr)e-depot wordt geregistreerd. DiVault kan klanten deels of geheel ondersteunen bij dit proces.

De (archief)medewerker kan zich daardoor meer concentreren op de kwaliteit van de aangeleverde informatie en advisering aan de de vakafdeling.

Common Ground

Common Ground is gebasseerd op twee basis principes:

1. Informatie op 1 locatie bewaren, beheren en archiveren. Voorkom het eindeloos kopieeren van data naar de verschillende systemen voor gebruik.

2. De datalaag scheiden van de functionele laag. Hiermee wordt het eenvoudiger om over te stappen naar een nieuwe / andere applicatie zonder dat data gemigreerd/geconverteerd hoeft te worden. De afhankelijkheid naar systeemleveranciers wordt daarmee ook kleiner.

Bij het duurzaam digitaal bewaren van informatie wordt aan beide principes voldaan. Data wordt conform een standaard (MDTO/PRONOM) datamodel opgeslagen en in een duurzame omgeving centraal beheerd.

Daarbij zijn ook alle rechten goed geregistreerd zodat toegang of ontsluiting naar dat- of diegene die daarvoor zijn geautoriseerd is geregeld. Hiermee kunnen vraagstukken als Openbare Toegang (OpenData) of Wet Open Overheid (WOO) uitstekend worden ingevuld.

DiVault levert al een duurzaam digitaal depot (e-depot) aan meer dan 40 organisaties maar heeft ook de ambitie om de Record Management functie voor overheden in te vullen. Dat is ook mogelijk met het DiVault Depot. Duurzaam beheer, rechten en vernietiging zijn geregeld. Daarnaast zijn wij druk doende om koppelingen te bouwen met Zaak en Vakapplicaties. Zowel via en met onze klanten maar ook door het aangaan van samenwerkingsverbanden met deze systeemleveranciers. Een duurzaam digitaal depot vraagt immers specifieke kennis en middelen.

Informatie over cookies

Cookies zijn korte rapporten die via uw browser worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker wanneer deze verbinding maakt met een web. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en op te slaan terwijl ze verbonden zijn om u de gevraagde services te bieden. Cookies worden gebruikt indien de website de neiging heeft deze niet te bewaren. Cookies kunnen van de website of van derde zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Technische cookies die gebruikersnavigatie vergemakkelijken en het gebruik van de verschillende opties of diensten die door het internet worden aangeboden. Om de sessie te identificeren, toegang tot bepaalde gebieden mogelijk te maken, bestellingen, aankopen, het invullen van formulieren, registratie, beveiliging, faciliterende functionaliteiten (video's, sociale netwerken, enz..).
  • Maatwerk cookies waarmee gebruikers toegang hebben tot diensten op basis van hun voorkeuren (taal, browser, configuratie, enz ...).
  • Analytische cookies die anonieme analyse van het gedrag van website gebruikers mogelijk maken en waarmee gebruikersactiviteit kan worden gemeten en navigatieprofielen kunnen worden ontwikkeld om de websites te verbeteren.

Dus wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met artikel 22 van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij (GDPR), hebben we u om toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. Dit alles om onze services te verbeteren. We gebruiken Google Analytics om anonieme statistische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van onze site. Cookies die worden toegevoegd door Google Analytics vallen onder het privacybeleid van Google Analytics. Als u wilt, kunt u cookies van Google Analytics uitschakelen.

Houd er echter rekening mee dat u cookies kunt in- of uitschakelen door de instructies van uw browser te volgen.

© 2023 DiVault